Τιμοκατάλογος

 

15/05 – 01/06
Δευτέρα – Πέμπτη: 40,00€
Παρασκευή – Κυριακή: 45,00€

02/06 – 05/06:
Παρασκευή – Δευτέρα: 60,00€

06/06 – 29/06
Δευτέρα – Πέμπτη: 45,00€
Παρασκευή – Κυριακή: 50,00€

30/06 – 13/07
Δευτέρα – Πέμπτη: 50,00€
Παρασκευή – Κυριακή: 55,00€

14/07 – 27/08
Δευτέρα – Κυριακή: 65,00€

28/08 – 16/09
Δευτέρα – Πέμπτη: 45,00€
Παρασκευή – Κυριακή: 50,00€

17/09 – 01/10
Δευτέρα – Πέμπτη: 35,00€
Παρασκευή – Κυριακή: 40,00€